(Jerycho odbędzie się w Klasztorze Sióstr Elżbietanek w Krzeszowie)

Jozue, prowadząc Izraelitów do Ziemi Obiecanej, spotkał na swojej drodze miasto, które wydawało się nie do zdobycie. Posłaniec Boga polecił mu, aby przy dźwiękach trąb wojsko wraz z całym ludem i Arką Przymierza przez siedem dni okrążało kamienne mury tego miasta.  Siódmego dnia, kiedy okrążyli miasto siedem razy, przy dźwiękach trąb, okrzyku wojska i ludu, mury runęły. Miasto zostało zdobyte. To było Jerycho. 

 Nasze Krzeszowskie Jerycho – to Jerycho Różańcowe, będące siedmiodniowym, całodobowym modlitewnym czuwaniem przed Najświętszym Sakramentem. Tak będzie w Krzeszowie w dniach od 7 do 13 maja 2019 roku.  W Ewangelii św. Łukasza czytamy: „ kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, nie może być moim uczniem…” Te trafne słowa niech trafią do wiernych parafian Krzeszowa oraz do wszystkich Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Aby Jerycho Krzeszowskie przyniosło obfite owoce, musimy zadbać  wspólnie z duszpasterzami oraz odpowiedzialnymi za wspólny projekt modlitewny  o wypełnienie każdej godziny przed Najświętszym Sakramentem, dzieląc wszystkich chętnych na grupy modlitewne. W tej adoracji według starannie przygotowanego grafiku będą uczestniczyć różne grupy modlitewne, takie jak: Żywy Różaniec, Wspólnota Ojca Pio, Ministranci i Lektorzy,  Bractwo Świętego Józefa oraz katecheci wraz z dziećmi i młodzieżą. Podczas czuwania zaplanowana jest każdego dnia Msza święta o godz. 7.oo oraz 18.oo  w klasztorze Sióstr Elżbietanek. Będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa różańcowa, Apel Jasnogórski, nocna modlitwa pokutna na kolanach oraz inne modlitwy, zatwierdzone przez Kościół.

Przyjść lub przyjechać na czuwanie Krzeszowskiego Jerycha mogą wszyscy; zarówno mieszkańcy Krzeszowa i wierni z dekanatów Kamienna Góra jak również Przyjaciele naszego Sanktuarium. Wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem zjednoczy nas wszystkich dla pogłębienia jeszcze większej chwały Pana Boga. Zapraszamy do Krzeszowa wszystkich, którym leżą na sercu sprawy Ojczyzny, Kościoła i naszej Legnickiej Diecezji.

Po zakończeniu Jerycha Różańcowego pragniemy od 14 maja 2019 roku rozpocząć Adorację Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Loretańskiej. Od poniedziałku do piątku włącznie od godz. 7.3o do godz. 12.oo będziemy w Grupach Modlitewnych czuwać przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, aby przebłagać Pana Boga za grzechy i niewierności  oraz  wypraszać potrzebne łaski. 

Ks. Marian Kopko  -  Kustosz z Krzeszowa

 

PRZYWILEJE CZŁONKÓW

ŻYWEGO RÓŻAŃCA

1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju
udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii
Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami w dniu:
- przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca,
- uroczystości Narodzenia Pańskiego (25 XII),
- uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego,
- uroczystości Zwiastowania Pańskiego (25 III),
- uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny (15 VIII),
- wspomnienia Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej (7 X)
- uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny (8 XII),
- święta Ofiarowania Pańskiego (2 II).
2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny
dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
4. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą
pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia,
jak i po śmierci.

Ze „Statutu Żywego Różańca”, który został zatwierdzony podczas 358.
Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się
we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy,
zgładzone już co do winy” (KKK 1471).

NAZWY  RÓŻ  w  PARAFII

p.w. WNIEBOWZIĘCIA NMP

w  KRZESZOWIE – 28 lutego 2019 roku

 

Róża  I   -  Świętej Faustyny Kowalskiej   (5 października)

Róża II  -  Matki Bożej Łaskawej  (2 czerwca) Róża 

Róża III  -  Świętej  Barbary    (4 grudnia)

Róża IV  -  Świętej Jadwigi Śląskiej   (16 października)

Róża  V  -  Niepokalanego Poczęcia NMP  (8 grudnia)

Róża  VI -  Świętej Kingi   (24 lipca)

Róża VII  -  Świętej Anny   (26 lipca)

Róża  VIII -  Świętej Rodziny   (Niedziela po Bożym Narodzeniu)

Róża  IX  - Róża Rodziców    Świętej Bożej Rodzicielki   (1 stycznia)

Róża X  z Gorzeszowa -  p.w. Św. Wawrzyńca  (10 VIII)

Róża XI -  Róża Męska   Świętych Apostołów Piotra i Pawła   (29 czerwca)

Róża XII  z Czadrowa – p. w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe (14 sierpnia)