Wielka krzeszowska droga krzyżowa powstała z inicjatywy opata Bernarda Rosy po jego pielgrzymce do Włoch w 1661 r. Po rozmowach ze śląskim mistykiem Angelusem Silesiusem, w latach 1672 - 81 zostały wzniesione plenerowe kaplice z drewna i w konstrukcji fachwerkowej. Zostały one rozmieszczone według tzw. ,,miar jerozolimskich”, czyli tak, jak w Ziemi Świętej. W latach 1703 - 22 opat Dominik Geyer zamienił te nietrwałe stacje, na obecne, murowane kaplice. Kalwaria liczy 33 stacje, dzieląc się na dwie części - Via Captivita (Droga pojmania, Stacje I- XV) i Via Crucis (Droga krzyża, Stacje XVI- XXXIII).

Wyposażeniem kaplic zajęli się artyści będący na usługach opactwa. 6 obrazów wykonał Willmann, a pozostałe wykonano według jego szkiców. Większość pozostałych obrazów wykonał Marcin Leistritz oraz anonimowy malarz z czeskiego Vrchlabi.  Jako swoisty przewodnik po tej drodze krzyżowej stworzono Krzeszowski modlitewnik pasyjny [Schmerzhafter Lieb - und Kreuz - Weg...], którego pierwsze wydanie ukazało się w 1682 r. Autorem tekstów w książce byli opat Rosa i Angelus Silesius, który to ułożył pieśni. Ozdobą modlitewnika były miedzioryty, do których szkice wykonał Michał Willmann. Łączyły się one z obrazami w kaplicach, tworząc unikalną, barokową koncepcję wędrówki duszy przez mękę Chrystusa.

K.M.