• 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 006.jpg
 • 008.jpg
 • 012.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 023.jpg
 • 025.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 032.jpg
 • 033b.jpg
 • 033c.jpg
 • 034.jpg
 • 036.jpg

21 października 2015

Odbiorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakończył się kolejny etap konserwacji letniego pawilonu opata. Tym razem pracom remontowym zastała poddana elewacja budowli.

Prace zostały współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację KGHM "Polska Miedź" oraz Diecezję Legnicką

Realizacja zadania polegała na kompleksowej konserwacji i rekonstrukcji drewnianej, polichromowanej elewacji zabytkowego Pawilonu na wodzie. Prace objęły naprawę, wzmocnienie i stabilizację wszystkich drewnianych elementów ośmiobocznej elewacji, usunięcie wtórnych, wadliwych uzupełnień, impregnację strukturalną osłabionego drewna,

dezynfekcję zagrzybionych i zainfekowanych mikroorganizmami powierzchni, uzupełnienie szpar, pęknięć i ubytków drewna zgodnie z zachowanym oryginałem. Prace konserwatorskie przy zachowanej warstwie polichromii ­ marmoryzacji, objęły w pierwszej kolejności zabiegi konsolidujące i utrwalające osłabioną warstwę malarską, usunięcie zabrudzeń i przemalowań, scalenie kolorystyczne ubytków i rozległych zaplamień oraz rekonstrukcję w miejscach ubytków powtarzającej się dekoracji. Na elementy drewniane, polichromowane została założona warstwa zabezpieczająca, dobrana do  wyjątkowych warunków wilgotnościowych tego obiektu oraz odtworzona pierwotna marmoryzacja elewacji.

 

 

 

 

 

"Sanktuarium Krzeszów"